Algemeen

Voorstel

 

Datum raadsvergadering
4 november 2021

Samenvatting
De 2
e bestuursrapportage 2021 is een voortgangsrapportage op de activiteiten van de programmabegroting 2021 volgens een stoplichtenmodel. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2021 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 50.000. De voortgang van investeringen en eenmalige budgetten zijn eveneens opgenomen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 2
e bestuursrapportage 2021 is een voortgangsrapportage van de programmabegroting 2021.

Behandeling in commissie
21 oktober 2021

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2021 conform de 2e bestuursrapportage 2021
3. De (verhoging van) kredieten beschikbaar stellen conform de 2e bestuursrapportage 2021
4. De voorbereidingskredieten van basisschool De Empel en basisschool Antonius in te trekken in verband met geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2022-2037.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07