Programmalijnen

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

In 2021 volgen we de drie sporen die door de raad zijn uitgezet in het Koersdocument Omgevingswet.
Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de digitale informatievoorziening.
We bereiden de andere manier van werken voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij gaat het onder andere om het ervaring opdoen met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, met de versnelling en vereenvoudiging van werk processen, en met het opleiden van medewerkers.
We leggen een ontwerp omgevingsvisie voor aan de raad en werken we aan het omgevingsplan waarin de regelgeving op hoofdlijnen terecht komt.
We bereiden de digitale informatievoorziening voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07