Financiën

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)
In de begroting 2021 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.
Na de 1e bestuursrapportage 2021 resteerde nog een bedrag van € 139.000 voor onvoorziene uitgaven.
In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt er een beroep gedaan op deze stelpost voor:

  • Minnelijke schikking juridisch geschil € 70.000.

Na de 2e bestuursrapportage 2021 resteert een bedrag van € 69.000 voor 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07