Programmalijnen

Duurzaamheid

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later.  De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2021 het derde jaar in. In dat jaar starten onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers diverse projecten. Deze projecten staan genoemd in onderdeel 7.6. en zijn uitgebreider beschreven in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld hoeven te worden

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07