Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie

Restant

Projectfase

Aanschaf nieuwe auto landmeten                                                                                             

31

0

31

 Voorbereiding

Aanschaf regiesysteem

533

0

533

 Voorbereiding

Actualiseren MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

150

140

10

 Afronding

Eenmalige uittredingskosten Belasting Samenwerking Oost Brabant

320

310

10

 Afronding

ICT Meierijstad: Telefonie

160

177

-17

 Voorbereiding

Opname en invoering t.b.v. MJOP

35

28

7

 Afronding

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

162

0

162

 Voorbereiding

Verkenning gemeentelijk Vastgoed

50

48

2

 Voorbereiding

Vervangen oude Document Management Systemen (DMS-en

150

65

85

 Uitvoering

Vervangingsinvesteringen diverse voertuigen

791

381

410

 Uitvoering

WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte

219

156

63

 Uitvoering

Zonnepanelen/-collectoren maatsch.appelijk vastgoed

77

7

70

 Voorbereiding

Totaal

2.677

1.311

1.366

 
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07