Programma's

1 Veiligheid

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie

Restant

Projectfase

Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4                                                                                     

1.310

242

1.068

 Voorbereiding

Totaal

1.310

242

1.068

 

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Voortgang

Inhoud

Budget

Toelichting

Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 (V)

Met het verbouwingsproject Stadhuisplein 4 wordt momenteel een pas op de plaats gemaakt ten gevolge van de ontwikkelingen op het gebied van verhuur van het gebouw. Ons Welzijn, heeft aangekondigd om de huur over circa 2 jaren te beëindigen en te verhuizen naar Het Kloosterkwartier (Leefgoed). Deze keuze van Ons Welzijn en de hoogte van de kosten van de verbouwing van dit deel van het gebouw hebben geleid tot het besluit om een pas op de plaats te maken met de upgrading/verbouwing. Er worden nog wel enkele kleine aanpassingen gerealiseerd om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de huurders (politie, brandweer, Ons Welzijn en Area) te borgen voor de resterende huurperiode. In de tussenliggende periode wordt nagedacht over het toekomstperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07