Programma's

4 Onderwijs

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie

Restant

Projectfase

Inrichting terrein basisschool Nijnsel                                                                                        

175

4

172

 Uitvoering

MFA De Groene Long

849

26

823

 Voorbereiding

Nieuwbouw Antoniusschool Keldonk (voorbereiding)

0

0

0

 Voorbereiding

Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua, Nijnsel

4.331

4.161

170

 Afronding

Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

1.620

54

1.567

 Voorbereiding

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

5.582

5.584

-2

 Gereed

Renovatie of nieuwbouw De Empel Erp

0

0

0

 Voorbereiding

Uitbreiding basisschool de Ieme

847

837

10

 Gereed

Voorbereiding vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders

210

201

9

 Voorbereiding

Totaal

13.615

10.867

2.748

 
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07