Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie

Restant

Projectfase

Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling                                                                               

200

210

-10

 Gereed

Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode

300

5

296

 Voorbereiding

Drainagegemaal Kienehoef, uitstroomwerken etc.

240

34

206

 Voorbereiding

Droge voeten Sint-Oedenrode, advies  onderzoekkosten.

150

57

93

 Uitvoering

Drukriolering elektro-mechanisch 2017

285

157

127

 Uitvoering

Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019

927

6

921

 Uitvoering

Fietsstraten Rembr.andtlaan/Frans.Halsst/Populierenlaan

80

19

61

 Voorbereiding

Gevelisolatie 70+woningen

31

48

-17

 Voorbereiding

Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019

4.125

3.304

821

 Uitvoering

Hemelwaterverwerking Dommelrode

3.700

383

3.317

 Voorbereiding

Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg

1.030

727

303

 Uitvoering

IBA's

39

0

39

Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad

30

3

27

 Voorbereiding

Maatregelen De Dubbelen 1+2 n.a.v. Herberekening

110

11

99

 Voorbereiding

Maatregelen riolering Erp-Oost

1.470

184

1.286

 Voorbereiding

Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal

100

7

93

 Voorbereiding

Ombouw 9 ondergr.ondse containers naar restafval containers

46

0

46

 Uitvoering

Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad

3.794

2.406

1.387

 Uitvoering

Riolering Centrum West

1.357

35

1.322

 Uitvoering

Riolering Hoevebraak

2.755

265

2.490

 Voorbereiding

Riolering Koolenkampen fase III

880

656

224

 Uitvoering

Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad

1.000

1.000

0

 Uitvoering

Veghel Zuid herinrichting 3 omgeving versnellingskamer Area

935

789

146

Verplaatsen en vernieuwing gemaal Nederboekt

60

5

55

Vervangingsinvesteringen

156

152

4

 Uitvoering

Totaal

23.800

10.463

13.337

 
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07