Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie

Restant

Projectfase

Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling                                                                      

163

137

26

 Voorbereiding

Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren

500

9

491

 Uitvoering

Grondruil en-aankoop Staatsbosbeheer

925

0

925

 Uitvoering

Herontwikkeling v.m. ziekenhuisterrein Bernhoven

-19

91

-110

 Afronding

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem

232

0

232

 Uitvoering

Invoering Omgevingswet

31

18

13

 Uitvoering

Versterken Centra Veghel

300

254

46

 Voorbereiding

Versterken Centrum Schijndel

500

72

428

 Voorbereiding

Versterking Aa-dal

235

12

223  

 Voorbereiding

Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017

1.850

984

866

 Voorbereiding

Totaal

4.718

1.577

3.141

 
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07