Onderwijsbeleid

Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. Ook investeren we in het opzetten van een netwerk van ervaringsdeskundigen/ taalambassadeurs om de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal) beter te bereiken. In 2019/2020 zijn we in de regio Noordoost Brabant gestart met het opzetten van een monitoring, waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht (zowel formeel als non-formeel trajecten). Deze zal de komende tijd doorontwikkeld worden.

Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. Ook investeren we in het opzetten van een netwerk van ervaringsdeskundigen/ taalambassadeurs om de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal) beter te bereiken. In 2019/2020 zijn we in de regio Noordoost Brabant gestart met het opzetten van een monitoring, waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht (zowel formeel als non-formeel trajecten). Deze zal de komende tijd doorontwikkeld worden.

4.3.6 Laaggeletterdheid

Toelichting:

De coronacrisis heeft consequenties gehad voor de aanpak laaggeletterdheid. Fysieke lessen voor volwasseneducatie zijn tijdelijk stopgezet. De lokale partners hebben een goede omschakeling gemaakt naar online lesvormen. Samen met partners werken we ook aan bewustwording van laaggeletterdheid op de werkvloer. In kwartaal 3 2021 wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor werkgevers om zich bewust te worden van het thema. Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. De regionale monitoring wordt in het najaar 2021 verder uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07